Imitatio

  • Dosłownie oznacza naśladowanie.
  • Łacińska wersja greckiego pojęcia mimesis.
  • Jest to pojęcie występuj ace w rożnych koncepcjach estetycznych od starożytności aż po oświecenie.
  • Sztuka rozumiana jako naśladowanie natury oraz sztuki doskonałej, będącej uniwersalnym wzorem dla wszelkiego tworzenia.
  • Była wiodącą ideą rozwoju literatury aż do romantyzmu, kiedy miejsce imitatio zajęła wyobraźnia.