Opis obrazu

Redagując opis odpowiedz na pytania zawarte w poszczególnych częściach schematu:

Opis obrazu  
Na wstępie
 • Kim był artysta, w jakim okresie tworzył, czy znasz genezę utworu?
 • Jaką technikę zastosował artysta, jaki jest kształt i wymiary obrazu?
 • Jaki jest temat obrazu (zestawienie obrazu z tytułem), zakwalifikuj obraz do konkretnego rodzaju, czy temat jest ciekawy, co cię w nim zainteresowało?
W rozwinięciu
 • Czy płaszczyznę obrazu można podzielić na części (plany) – jaka jest kompozycja obrazu (PIERWSZY PLAN, DRUGI PLAN, TŁO)?
 • Jakie postaci w nim występują, jaką rolę odgrywają, czym się zajmują, jak wyglądają (ich dynamika, ruch, gesty, mimika twarzy, ubiór) – OPIS + INTERPRETACJA?
 • Jaka jest kolorystyka obrazu (spróbuj nazwać te kolory), jaki jest nastrój obrazu?
Na zakończenie
 • Czy obraz ci się podoba, jakie mogło być jego przeznaczenie, co stanowi o jego wartości -TWOJE WRAŻENIA?

Przydatne słownictwo:

 • na pierwszym planie, na drugim planie, drugi plan stanowią, w tle, w prawym górnym rogu, u dołu na górze itd.,
 • rzeczowniki, które określą osoby i rzeczy widoczne na obrazie (bohater, postać, osoba,itd.),
 • przyimki, określające zależności między poszczególnymi elementami obrazu (nad, pod, obok, zza),
 • przymiotniki, które określą elementy wzrokowe, kształt, kolor, rozmiar ( duży, wspaniały, monumentalny, barwny, kolorowy, prostokątny itd.)