Opis w utworach literackich

 • W literaturze pięknej opis stanowi jedną z głównych form podawczych.
 • Różne są jego odmiany, część związane jest z opowiadaniem w utworach epickich, a część z monologiem , obrazowaniem w twórczości lirycznej.
 • Opisowi podlegają rozmaite elementy świata przedstawionego.
 • Dzieli się je na:
  • osoby,
  • tło zdarzeń,
  • sytuacje.
 • Opisy osób to przedstawienie wyglądu zewnętrznego bohaterów, a także opisy postaw, uczuć i przeżyć wewnętrznych.
 • Opisy tła zdarzeń obejmują różnorodne składniki świata przedstawionego, np. krajobrazy, wnętrza, przedmioty, wszystko co ma znaczenie dla przedstawianych wydarzeń.
 • Opisy sytuacji wiążą się bezpośrednio z opisywaną scenerią.
 • Charakterystyczna dla opisu jest obecność różnych słów:
  • rzeczowników,
  • przymiotników,
  • czasowników.