Oratorstwo

  • Krasomówstwo.
  • Gatunek twórczości językowej skupiający mowy.
  • Bardzo znaczący dla starożytnych Greków i Rzymian rodzaj twórczości.
  • Został wzbogacony w wiekach późniejszych o chrześcijańskie kazania.
  • Zasady i wzorce krasomówstwa szczegółowo ustanawiała i analizowała retoryka.