Paronimy

  • Wyrazy, które nie są spokrewnione znaczeniowo ani historycznie, ale mają podobne brzmienie:
  • Przykłady:
    • pies – bies – giez,
    • adoptować – adaptować.