Orkiestra symfoniczna

  • Słowa orkiestra starożytni Grecy używali do określenia fragmentu teatru.
  • Dziś orkiestra to grupa muzyków grających na instrumentach smyczkowych, wzbogaconych o sekcję dętą drewnianą, dętą blaszaną i perkusyjną.
  • Duża orkiestra liczy od 70 do 100 muzyków.
  • Orkiestra jako tło muzyczne rozwinęła się około 1750 roku.
  • Później uległa większej standaryzacji.
  • Systematycznie ulepszana była jakość instrumentów.
  • Muzycy przed koncertem ocieplają i stroją swoje instrumenty.
  • Dźwiękiem , do którego dostrajają się, jest A podane przez obój.
  • Wykonuje wielkie dzieła muzyczne (symfonie,  koncerty, oper y, balety).
  • Najczęściej koncertuje w teatrach muzycznych, są także koncerty na świeżym powietrzu.