Orkiestra symfoniczna

 • Słowa orkiestra starożytni Grecy używali do określenia fragmentu teatru.
 • Dziś orkiestra to grupa muzyków grających na instrumentach smyczkowych, wzbogaconych o sekcję dętą drewnianą, dętą blaszaną i perkusyjną.
 • Duża orkiestra liczy od 70 do 100 muzyków.
 • Orkiestra jako tło muzyczne rozwinęła się około 1750 roku.
 • Później uległa większej standaryzacji.
 • Systematycznie ulepszana była jakość instrumentów.
 • Muzycy przed koncertem ocieplają i stroją swoje instrumenty.
 • Dźwiękiem , do którego dostrajają się, jest A podane przez obój.
 • Wykonuje wielkie dzieła muzyczne (symfonie,  koncerty, opery, balety).
 • Najczęściej koncertuje w teatrach muzycznych, są także koncerty na świeżym powietrzu.
 • Korzystając z pomocy komputera jeden muzyk może odtworzyć grę całej orkiestry.
 • Bardziej porywające jest jednak usłyszenie i zobaczenie setki muzzy grających unisono (jednogłośnie), czyli zgodne wykonanie przebiegu melodycznego przez całą orkiestrę lub grupę instrumentów.
 • Przed koncertem muzycy ocieplają, a następnie stroją swoje instrumenty.
 • Dźwiękiem, do którego dostrajają się, jest A podane przez obój.