Otwarty [wyrazy przeciwstawne]

  • Otwarty, rozległy, obszerny, niczym nie okolony.
  • Przeciwstawne:
    • zamknięty,
    • skryty,
    • niejawny,