Otworzyć [wyrazy przeciwstawne]

  • Otworzyć, odemknąć, rozłożyć, utworzyć, rozprzestrzeć, rozkroić, ufundować.
  • Przeciwstawne:
    • zamknąć,
    • zacisnąć,
    • zlikwidować,
    • zaszyć.