Oziębły [wyrazy przeciwstawne]

  • Oziębły, zimny, zachowujący dystans, odnoszący się z rezerwą.
  • Przeciwstawne:
    • uczuciowy,
    • gorący,
    • serdeczny.