Palladion [mitologia]

  • Posążek bogini Ateny z przydomkiem Pallas.
  • Utożsamiana przez Rzymian z Minerwą.
  • Wg mitu – Palladion miał być zrzucony przez Zeusa  z Olimpu Dardanosowi lub jego potomkowi Ilosowi, założycielowi Troi.
  • Ponieważ Troja, wg wierzeń, nie mogła być zdobyta  dopóty, dopóki Palladion będzie znajdował się w trojańskiej świątyni Ateny, Diomedes i Odyseusz  nocą wykradli święty posążek.
  • Wg jednej z wersji mitu – Grecy zdołali zabrać jedynie kopię posążka , oryginał zaś wziął ze sobą Eneasz, uciekając z Troi.
  • Palladion został  umieszczony, wg legendy, w świątyni Westy w Rzymie ki chronił miasto przed nieszczęściami (np. przed atakiem Gallów w 390 roku p.n.e.).
  • Wg innej wersji – Palladion miał się znaleźć w Atenach, przywieziony tam przez herosa Demofonta, uczestnika wojny trojańskiej.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabrył