Karierowicz [synonimy]

  • Oportunista.
  • Ugodowiec.
  • Człowiek bez kręgosłupa.
  • Człowiek bez kośćca.
  • Człowiek bez zasad.
  • Pochlebca.
  • Zdrajca.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]