Karać [synonimy]

  • Ukarać.
  • Stosować kary.
  • zastosować karę.
  • Nakładać karę.
  • Skazywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]