Kara [synonimy]

  • Grzywna.
  • Pokuta.
  • Więzienie.
  • Areszt.
  • Koszarniak.
  • Katorga.
  • Galera.
  • Nagana.
  • Upomnienie.
  • Mandat.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]