„Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego

Znaczące i najgłośniejsze dzieło Rzewuskiego powstało z inspiracji Adama Mickiewicza, którego pisarz poznał osobiście w Odessie, w 1825 roku, a później spotykał  jeszcze w Rzymie (1829-1832) podczas spotkań emigrantów polskich.

  • „Pamiątki Soplicy” (skrócone) ukazały się w latach 1839-1841,  jako cykl opowieści  i gawęd, którymi wcześniej autor dzielił się ze słuchaczami spotkań kolonii polskiej.
  • Rzewuski zainicjował powstanie nowego gatunku, gawędy szlacheckiej, przyjętej na emigracji i w kraju z wielkim entuzjazmem.
  • W ostatecznej wersji pt. „Pamiątki JPana Seweryna Soplicy” to 25 ciekawych gawęd.
  • Ich kompozycja fabularna jest swobodna, a każda opowieść ma swojego bohatera”.
  • Wszystkie z tych opowieści łączy narracja gawędowa.
  • Utwór uznano za wyjątkowy, podkreślając mistrzostwo autora w oddaniu klimatu epoki, sposobu myślenia ówczesnych ludzi, ich poglądów, stylu życia i obyczajów.
  • Świat szlachecki dawnej Polski zobrazował autor niejako od wewnątrz, z ironicznym dystansem, wielobarwnie, wielowymiarowo, świetnie.

Utwór był wielokrotnie wznawiany, doczekał się przeróbek dla młodzieży, ilustrowali  go wybitni aryści, stanowił także inspirację dla wielu innych pisarzy.