Pamiętliwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Pamiętliwy, pamiętający długo urazy, krzywdy, zawzięty.
  • Przeciwstaw3ne:
    • niepamiętliwy,
    • wielkoduszny,
    • dobroduszny,
    • poczciwy.