„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga X „Emigracja. Jacek” – wydarzenia]

 • Gwałtowna burza nad Soplicowem (opis przyrody).
 • Opóźniona wiadomość o bitwie z Moskalami.
 • Konieczność opuszczenia Litwy przez niektóre osoby (Tadeusz, Hrabia, kilkoro Dobrzyńskich).
 • Narady przy łóżku ciężko chorego ks. Robaka.
 • Rozkazy bernardyna wypełniane przez Sędziego.
 • Przekupienie Rykowa, zniknięcie P:łuta (zgładzonego prawdopodobnie przez Gerwazego) szansą na  uniknięcie represji w Soplicowie.
 • Obietnica Podkomorzego dotycząca wspomożenia opuszczających Litwę.
 • Pożegnanie Tadeusza i Hrabiego z Telimeną, Sędzią i ks. Robakiem.
 • Przybycie księdza x sakramentami do Robaka.
 • Przywołanie Gerwazego do łóżka bernardyna.
 • Spowiedź jack Soplicy.
 • Śmierć  w spokoju po uzyskaniu przebaczenia od Gerwazego i wiadomości, że umierający Stolnik Horeszko również mu przebaczył.