„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga XI „Rok 1812” – wydarzenia]

 • Wiosna w Soplicowie i nadzieja na odzyskanie niepodległości.
 • Wyprawa Napoleona Na Moskwę.
 • Udział wielu oddziałów polskich w wyprawie przeciw Moskwie.
 • Zatrzymanie się oddziału dowodzonego przez gr. Henryka Dąbrowskiego na odpoczynek w Soplicowie.
 • Przygotowania do godnego przyjęcia polskich żołnierzy.
 • Msza w kościele.
 • Pojawienie się wśród gości i szlachty Gerwazego i dokonanie rehabilitacji Jacka Soplicy.
 • Zaproszenie wszystkich na wielką ucztę przez Sędziego do Soplicowa.
 • Pomyślne rozwiązanie sporu o zamek.
 • Tadeusz (przybyły z wojskami Dąbrowskiego) prosi o rękę Zosi.
 • Pojawienie się w ogrodzie zająca, wysłanie za nim Kusego i Sokoła, złapanie szaraka przez psy w tym samym momencie.
 • Uczta w wielkiej sali zamkowej.
 • Zosia i Tadeusz wchodzą w pierwszej parze prowadzeni przez Sędziego.
 • Portret Zosi naszkicowanym przez jednego z żołnierzy (odmienionego Hrabiego).
 • Ojcowski pocałunek generała Kniaziewicza złożony na czole Zosi.
 • Wprowadzenie drugiej pary narzeczonych – Asesora i Tekli Hreczeszanki.
 • Spóźnienie trzeciej pary.