„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [ przywołane w epopi wydarzenia historyczne]

Wydarzenia historyczne przywołane w „Panu Tadeuszu”

 • 3 Maja 1971 – uchwalenie Konstytucji 3 maja przez Sejm Wielki,
 • 1792, kwiecień, Targowica, sprzeciw szlachty w obronie praw szlacheckich,
 • 1792-1793 wojna konfederatów i wojsk rosyjskich ze zwolennikami Konstytucji i reform, przejście króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na stronę targowiczan, podporzadkowanie Polski rządom moskiewskim,
 • 1793 – II rozbiór Polski (bez Austrii),
 • 1794 – insurekcja kościuszkowska,
 • 1797 – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, w okolicach Reggio,
 • 1804 Napoleon Bonaparte zostaje cesarzem Francji (Francuzów), początek podboju Europy,
 • 1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego,
 • 1812 – wypowiedzenie przez Napoleona wojny Rosji.

 • O patriotyzmie bohaterów „Pana Tadeusza” świadczy imię tytułowej postaci, nadane na cześć wodza insurekcji – Tadeusza Kościuszki.
 • Na ścianach soplicowskiego dworu wisiały obrazy upamiętniające ważne wydarzenia (bitwa pod Racławicami, powstanie Jasińskiego, rzeź Pragi, portret Rejtana, którego postać przywołał w swej opowieści Wojski).
 • Soplicowo jest „centrum polszczyzny” (tak nazwał je Bartek Prusak).
 • Poeta wyidealizował ten polski dwór, który dla następnych pokoleń stał sie wzorem patriotyzmu.