„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa

„Pana Tadeusza” nazywamy epopeja narodową (eposem), ma bowiem wiele cech przypisywanych temu gatunkowi. Warto je poznać”

 • jest to utwór obszerny,
 • napisany został wierszem,
 • każdy wers ma 13 zgłosek (sylab),
 • taki sposób pisania przynależy wzniosłej poezji,
 • ma charakterystyczną, patetyczną inwokację,
 • patos łączy się z humorem,
 • znaczącą rolę odgrywają sceny batalistyczne,
 • przedstawione zostały bohaterskie czyny i wybitne postaci,
 • czytelnik ogląda wielobarwną panoramę,
 • poeta zastosował rozbudowane porównania,
 • w utworze zachwyca bogata metaforyka,
 • przedstawia losy narodu w ważnym momencie historycznym (zwaśniona społeczność rodowa jednoczy się przeciwko
  narodowemu wrogowi, przy czym chłopi podniesieni zostają do godności członków narodu),
 • bohaterem zbiorowym uczynił poeta naród polski,
  „Pan Tadeusz” jest także epopeją romantyczną, ponieważ rozbija całość gatunkową, Mickiewicz połączył wiele gatunków.

Historycy literatury mówią o „Panu Tadeuszu” jako o utworze wyjątkowym, niepowtarzalnym, które stanowi pełny zbiór polskich archetypów narodowych.

Podsumowując – w „Panu Tadeuszu” zostały zobrazowane:

 • wielka i mała ojczyzna,
 • świat ludzi i świat natury,
 • świat szlachecki,
 • pamięć przeszłości,
 • tradycje,
 • wyidealizowany świat dzieciństwa.