Pomnik Menory w Kielcach

Menora to pomnik pamięci ponad 27 tys. Żydów z kieleckiego getta, zamordowanych w sierpniu 1942 roku przez hitlerowskich oprawców (4 dni trwała likwidacja getta). Usytuowany jest przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, przy Alei IX Wieków Kielc, w pobliżu Silnicy.

Miejsce to szczególne, bo tu właśnie żyła i ginęła ludność żydowska. A całe kieleckie getto podzielone była na tzw. duże i małe. W około 500 domach zgromadzono na tym terenie wspomniane tysiące  mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Pochodzili oni nie tylko z tego terenu, przywieziono ich z innych miast, nawet Wiednia (ponad 1000 osób). Przeżyło te straszne czasy około 400 osób.

 

 

Pomnik przedstawia złamaną menorę – żydowski świecznik, zapadający się w bruk, warto pamiętać, że to oryginalny bruk z getta. Obok pomnika usytuowana jest tablica, informująca w 3 językach o tragicznych wydarzeniach.

   

„Wiosną 1941 roku, zarządzeniem Stadthauptmana Kielc Hansa Dreschela zostaje utworzone kieleckie getto. Trafiają tu przesiedleńcy   z podkieleckich miasteczek, z Chęcin, Radoszyc, Pińczowa. 12 kwietnia przybywa także transport Żydów z Wiednia liczący 1004 osoby. W tym okresie ludność żydowska Kielc liczyła ok. 28 000, co trzeci mieszkaniec miasta był narodowości żydowskiej.”

Autorem pomnika jest Marek Cecuła, syn kieleckiego Żyda, który ocalał z getta i pogromu w 1946 roku. Pomnik ufundowało Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, wsparcia udzielił również prezydent Kielc.

Odsłonięcie nastąpiło 26 sierpnia 2007 roku w 65 rocznicę likwidacji getta w Kielcach.