„Pan Tadeusz” – tło historyczne epopei

W „Panu Tadeuszu” znaczącym tłem wydarzeń jest historia, zarówno współczesna, związana z wojnami napoleońskimi oraz ta bardziej odległa, a znana przez Polaków tej epoki.

Fakty historyczne towarzyszące wydarzeniom lub wspomniane w utworze:

  • „Wolności strata”, upadek Rzeczypospolitej, III rozbiór Polski 1795 rok, (I księga),
  • „Dzień Trzeciego Maja”, uchwalenie Konstytucji 3 maja, pierwszego takiej ustawy zasadniczej w Europie, 1791 rok,  jej główni autorzy to  król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, (XII księga, koncert Jankiela),
  • Targowica, spisek magnacki, 27 kwietnia 1792 podpisano akt zawiązania konfederacji targowickiej, bunt podjęli Polacy przychylnej Rosji, niezadowoleni natomiast z uchwalenia Konstytucji 3 maja, konfederacja targowicka to symbol zdrady narodowej, a samo słowo „targowica” jest w języku polskim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa,
  • Rzeź Pragi to ostatnia bitwa powstania kościuszkowskiego (insurekcji kościuszkowskiej), która toczyła się  w obronie Warszawy 4 listopada 1794 roku w granicach warszawskiej Pragi,
  • Tułaczka Polaków, powstanie Legionów Dąbrowskiego, „Mazurek Dąbrowskiego” jako jeden z elementów koncertu Jankiela.
  • Kampania napoleońska i marsz wojsk Napoleona na Moskwę, pojawienie się generałów Dąbrowskiego i Kniaziewicza w Soplicowie (XI księga).

Wydarzenia historyczne pokazywane są poprzez opisy, opowieści bohaterów, koncert Jankiela i serwis ze scenami historycznymi, z którego korzystano podczas finałowej uczty.