Papirus

  • Wyrabiany był już ponad 3000 lat p.n.e.
  • To Egipcjanie potrafili to robić z rośliny, nazywanej papirusem.
  • Papirus rósł w delcie Nilu.
  • Jego łodygi cięto na paski i tworzono z nich wstęgi.
  • Kolejnym etapem było formowanie zwojów.
  • Na obu końcach umieszczane były specjalne wałeczki.
  • Ułatwiały one rozwijanie i zwijanie zwojów w celu pisania i czytania.