W hołdzie obrońcom Ojczyzny [Kielce]


Na frontonie Urzędu Miejskiego w Kielcach pojawiła się w bieżącym 2020 roku nowa tablica pamiątkowa dedykowana obrońcom Ojczyzny, którzy w chwili zagrożenia niepodległości kraju ruszyli do boju, wstępując  w szeregi Armii Ochotniczej. W ten sposób mieszkańcy Kielc upamiętnili wszystkich z Kielc i obszarów wokół miasta. Tablicę umieszczono na budynku Ratusza, bowiem właśnie w nim znajdował się jeden z punktów werbunkowych.