„Parada wojskowa” Wisławy Szymborskiej

  • Wiersz z gatunku liryki opisowej.
  • Pochodzi z 1976 roku z tomiku „Wielka liczba”.
  • Utwór ciągły (7 wersów), ze zmiennym rytmem, ktory jest konsekwencją ilości wyrazów w wersach.
  • Przypomina dziecięcą zabawę słowami, ale jego wymowa jest znacznie głębsza.
  • Poszczególne wersy zawierają przeplatające się wyrazy”Ziemia, Woda, Powietrze”.
  • Wiersz kojarzy się z wojną, bowiem parady wojskowe to demonstracja siły i  prezentacja broni oraz  zasobów ludzkich, przygotowywanych do wojny.
  • A wojna to czas grozy, cierpienia, okrucieństwa i śmierci.
  • Trzy powtarzające się rzeczowniki zapisane są wielkimi literami.
  • Poetka w ten sposób przypomina o konieczności zachowania pokoju  i środowiska naturalnego, nic bowiem nie jest darowane na zawsze.