Parę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
parę liczebnik nieokreślony Jeszcze muszę wykonać parę podskoków.