Hola [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
hola wykrzyknik

(zakaz, sprzeciw)

Hola, w żadnym wypadku na to nie pozwolę.