Średnik

Średnik to znak interpunkcyjny, wskazujący oddzielenie, znacznie jednak mocniejsze niż przecinek, a słabsze od kropki.

Średnik wykorzystuje się:

  • w rozbudowanych wypowiedziach (np. Książka rozbudza wyobraźnię; dobry film wprowadza  w doskonały nastrój; muzyka łagodzi obyczaje),
  • do oddzielania zdań samodzielnych pod względem logicznym (np. Skończył politechnikę: dosta tytuł inżyniera).