Znak zapytania (pytajnik)

Znak zapytania (pytajnik) to znak interpunkcyjny, wskazujący na intencję wypowiedzi, umieszczany na końcu zdania (zdanie pytające). Do polskiej literatury wprowadził go Jan Kochanowski,  w okresie renesansu.

Pytajnik znajduje zastosowanie w:

  •  po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, w chwili, gdy piszący chce im nadać charakter pytania (nieraz zdziwienia, prośby, oburzenia),
  • w zakończeniach zdań złożonych podrzędnie tylko wtedy, gdy zdaniem pytającym jest zdanie nadrzędne, np.

Czy wiesz, dlaczego nie mamy dzisiaj historii?

Jeśli nie będziesz się uczył, dostaniesz się do wymarzonego liceum?

____________________________________________________________

Nie stawiamy pytajnika, jeśli zdaniem pytającym jest część podrzędna, np.

Monika zapytała, czy nauczyciel odda zeszyty.