Parenetyczne utwory

  • Utwory o charakterze dydaktycznym.
  • Tworzą tzw. pełne postaci ludzkie, mogące być wzorem człowieczeństwa w rozumieniu wyjątkowo szerokim.
  • Niekiedy odwołujące się do przynależności do odpowiedniej klasy czy kasty społecznej (np. „Żywot człowieka poczciwego” M. Reja).