Pean

  • Pean – utwór podniosły, religijna pieśń dziękczynna, której adresatem by ł pierwotnie Apollo, najczęściej w formie hymnu, na cześć kogoś znamienitego.
  • Cechuje go podniosły styl, w poezji klasycystycznej na równi z takimi gatunkami, jak dytyramb, oda i elegia.
  • Gatunek uprawiany przez poetów greckich, między innymi Symonidesa z Keos oraz Pindara.

  • W znaczeniu potocznym wszelka przesadna pochwała, zwłaszcza użyta w formie literackiej.