Pean

Pean – utwór podniosły, religijna pieśń dziękczynna, której adresatem by ł pierwotnie Apollo, najczęściej w formie hymnu, na cześć kogoś znamienitego. Cechuje go podniosły styl, w poezji klasycystycznej na równi z takimi gatunkami, jak dytyramb, oda i elegia. Gatunek uprawiany przez poetów greckich, między innymi Symonidesa z Keos oraz Pindara.