„Toast”

Piosenka ze śpiewnika utworowi towarzyskich, weselnych, bachicznych. Autorem słów jest hr. Aleksander Fredro (1793–1876) wybitny  polski komediopisarz, poeta i pamiętnikarz okresu romantyzmu, piszący jakże odmienne utwory od wielkich klasyków romantycznych. Znany z frywolności języka (np. XII ks. „Pana Tadeusza”), doskonale władał słowem, także i w „Toaście” znajdujemy grę słow. Z oprawą muzyczną utwór króluje na weselach i rożnego rodzaju spotkaniach towarzyskich.

Oby zawsze stał Waszeci
Dniem i nocą, w każdej dobie,
… Morał co wędrowcom świeci:
– Czyń drugiemu, co chcesz sobie!

Byś nie macał po próżnicy…
Nieświadomy swojej drogi,
Lecz jak święci podróżnicy,
Zawsze śmiało stawiał nogi.

Niechaj sama ci rozłoży…
Praw natura swoje dary,
A ty dary śmiało spożyj,
W używaniu strzegąc miary.

A gdy włożysz należycie…
Obowiązków na się brzemię,
Pomnij wtedy całe życie,
Że zły wół, co orząc drzemie.

Ruszaj tedy śmiało przodem,
Siłą wszelkie zwalcz przeszkody,
Świeć przykładem przed narodem,
Ruszaj przodem, bracie młody!

Gdy się spuścisz aż do końca…
Na opieki swojej łaski,
Nie martw się zachodem słońca,
Lecz ciesz się na wschodu blaski.

I wyjąwszy potem z wolna,
Acz z ostrożna… życia morał,
Owładnie cię myśl swobodna,
Że nikt nie miał, co nie orał.

I obtarłszy sobie w końcu…
Z czoła pot, po trudach ziemi,
Wspomnij sobie też i o tych,
Co ci byli życzliwemi!