Perseusz [mitologia]

 • Król Myken i Tyrynsu.
 • Bohater argolidzki.
 • Syn Zeusa i Danae, wnuk króla Argos Akrizjosa, który w obawie przed spełnieniem przepowiedni, że zginie z ręki wnuka, zamknął Dane w spiżowej wieży.
 • Jednak Zeus przeniknął tam w postaci złotego deszczu i spłodził z nią Perseusza.
 • Rozgniewany Akrizjos kazał wrzucić Danae z dzieckiem do morza w zamkniętej skrzyni.
 • Wiatr zapędził skrzynie do wyspy Serifos na Morzu Egejskim, gdzie zaopiekował się  nimi rybak Diktys, brat króla Polydektesa.
 • Kiedy Perseusz dorósł Polydektes zapragnął posiąść je=go matkę Danae, dlatego aby pozbyć się młodzieńca posłał go po głowę jednej z gorgon – Meduzy.
 • Wyposażony w skrzydlate sanki bohater dzięki pomocy Hermesa i Ateny zdołał odciąć głowę najgroźniejszej z gorgon Meduzie, której wzrok zamieniał każdego w kamień.
 • W drodze powrotnej Perseusz przybył do Etiopii, gdzie wyzwolił Andromedę, córkę króla Kefeusa, złożoną na ofiarę potworowi morskiemu.
 • W nagrodę otrzymał Andromedę za żonę, musiał jednak stoczyć walkę z jej poprzednim narzeczonym – jej stryjem Fineusem, który skamieniał na widok głowy Meduzy.
 • Następnie Perseusz powrócił z Andromedą na Serifos, gdzie zamienił w kamienne posągi króla Polydektesa, jego towarzyszy.
 • Rządy na wyspie oddał Diktysowi.
 • Później w Larissie w Tesalii przypadkowo zabił swego dziadka Akrizjosa, rzucając dyskiem w czasie igrzysk pogrzebowych.
 • Obawiając się powrotu do Argos, powierzył władzę nad miastem swemu krewnemu – Megapentesowi w zamian za panowanie w Tyrynsie.
 • Zarówno Perseusz, jak i Andromeda, zostali po śmierci zamienieni w gwiazdozbiory  nazwane od ich imion.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.