Pigmeje [mitologia]

  • Mityczne plemię karłów.
  • Mieszkali w Egipcie lub Indiach.
  • W antycznych opisach Pigmejów pojawiają się rysy charakteryzujące plemiona rzeczywiście żyjących w Afryce Środkowej.
  • Opowiadano o gniewie Hery na Pigmejów, którzy odmawiali jej czci boskiej, a także ataku Pigmejów na Heraklesa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.