„Pieśni” Jana Kochanowskiego [czas powstania]

  • Kochanowski tworzył swe „Pieśni” przez całe swe dojrzałe  życie.
  • Zaczął po powrocie ze studiów.
  • Największa ich część powstała w okresie czarnoleskim.
  • W tym też czasie powracał do pieśni stworzonych w okresie dworskim, nanosząc do nich wiele poprawek.
  • Pierwsze pełne wydanie „Pieśni” ukazało się dopiero po śmierci poety (1586).
  • Kochanowskiemu przypisuje się autorstwo 49 pieśni tworzących dwie księgi, do których włączono „starszą” od pozostałych pieśń „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary”.
  • Dodatkowo  do pieśni zalicza się cykl 12 utworów wydanych pod wspólnym tytułem „Pieśń świętojańska o Sobótce”