Pilnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pilnie przysłówek Potrzebuje tego pilnie.