Płasko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
płasko przysłówek Pacjent leżał płasko.