Płochliwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
płochliwie przysłówek Zachowywał się płochliwie.