Pochmurnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pochmurnie przysłówek Patrzył na wszystkich pochmurnie.