Pochmurno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pochmurno przysłówek Zrobiło się pochmurno.