Po babsku [kłopotliwa część mowy

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po babsku przysłówek Analizowała to po babsku.