Pochopnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pochopnie przysłówek Postępował pochodnie w tej sprawie.