Piosenka

Piosenka, krótki utwór poetycki, słowno-muzyczny, zazwyczaj podzielony na strofy, z wyodrębnionym refrenem, przeznaczony do śpiewania, podporządkowany funkcjom muzycznym, melodyjny i zrytmizowany. Walor śpiewności  zapewnia:

 • regularność konstrukcji wersów,
 • rozkład akcentów w wersach,
 • obecność rymów,
 • występowanie paralelizmów składniowych i kompozycyjnych,
 • powtórzenia (refren).

Wykonywany jest solo lub zbiorowo, z towarzyszeniem jednego instrumentu lub przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Według statusu wykonawców lub odbiorców wyróżniamy piosenki:

 • kabaretowe,
 • studenckie,
 • harcerskie,
 • turystyczne,
 • biesiadne,
 • aktorskie,
 • dziecięce.

Zen względu na formę muzyczną wskazać można:

 • blues,
 • balladę jazzową,
 • ragtime,
 • country,
 • rock,
 • reggae.