Kontrreformacja [Piotr Skarga jako jej przedstawiciel]

  • Był jezuitą, czyli członkiem zakonu powołanego do kontrreformacji.
  • Dał się poznać jako przeciwnik wszelkich ruchów protestanckich.
  • Walczył z różnowiercami.
  • Krytykował tolerancję religijną.
  • Sprzeciwił się uchwaleniu przez sejm edyktu o tolerancji religijnej w Polsce w 1606 roku.
  • Swoją postawę tłumaczył patriotyzmem i oddaniem Rzeczypospolitej.
  • Uważał, że jedynie kraj zjednoczony religijnie (katolicko) może być silny.