W czasach Mieszka i Dobrawy [powtórka z historii, klasa IV]

W czasach Mieszka i Dobrawy

 Wymień dwa najpotężniejsze plemiona zamieszkujące ziemie polskie:

 • Wiślanie, Polanie

Jak nazywało się plemię, które w X wieku podbiło okoliczne plemiona i dokonało ich zjednoczenia?

 • Polanie

Pierwszym historycznym władca Polski był

 • Książę Mieszko I

 Scharakteryzuj drużynę Mieszka I (wypisz trzy cechy charakterystyczne)

 • Doskonale wyszkolona
 • Bardzo dobrze uzbrojona
 • Odważna i zaprawiona w bojach w obronie króla i kraju

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest i za czyim pośrednictwem?

 • W 966 roku, za pośrednictwem Czech, poprzez ślub z księżniczką Dobrawą

 Wymień trzy przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I

 • Obawy przed przymusową chrystianizacją
 • Chęć wzmocnienia swej pozycji wśród poddanych
 • Chęć wzmocnienia kraju na arenie międzynarodowej
 • Namowy Dobrawy

 Wymień trzy skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I

 • Zdobycie wyższej pozycji kraju na arenie międzynarodowej
 • Zyskanie aprobaty poddanych, w myśl przekonani, że władza królewska pochodzi od Boga
 • Zyskanie takiej samej pozycji, równej innym władcom europejskim

Wyjaśnij pojęcia:

 • Plemiona słowiańskie – wspólnoty ludzi zamieszkujące terytorium (wspólnota terytorialna), mieli swego plemiennego przywódcę, wspólny język, podobne tradycje i wierzyli w wielu bogów
 • Gród, osada, często położona na wzgórzu, złożona z części głównej, gdzie mieszkał np. książę i wojowie oraz podgrodzia, gdzie były domostwa kupców, rodzin wojowników i rzemieślników, otoczona wałem i palisadą z ostrych drewnianych pali, z fosą, wypełnioną wodą i z mostem zwodzonym.
 • Dynastia, ród królewski, książęcy, w którym władza przechodzi dziedzicznie z ojca na syna.
 • Biskup – osoba duchowna, zwierzchnik biskupstwa, dostojnik diecezji.