Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski [powtórka z historii, klasa IV]

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Napisz kim był i skąd pochodził pierwszy Patron Polski?

 •  Biskup Wojciech, pochodził z Czech, z Pragi

Jaki cel postawił przed sobą pierwszy patron Polski?

 • Pragnął nawracać na wiarę chrześcijańska pogańskich Prusów

Kiedy miał miejsce zjazd gnieźnieński i jacy władcy w nim uczestniczyli?

 • Zjazd odbył się w Gnieźnie w 1000 roku, na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybył cesarz niemiecki Otto III (chciał też odwiedzić grób św. Wojciecha)

Jakimi podarunkami obdarzyli się książę Bolesław i cesarz Otton III?

 • Cesarz dostał relikwie (prawe ramię św. Wojciecha)
 • Bolesław otrzymał diadem (symbol korony królewskiej) oraz grot włóczni św. Maurycego (symbol władzy cesarskiej) na znak uznania dla Bolesława jako dobrego władcy i bogatej, zasobnej Polski

Czego symbolem była włócznia św. Maurycego?

 • Była to broń ceremonialna, uznawana za symbol władzy cesarzy, według legendy miała należeć do św. Maurycego, chrześcijańskiego męczennika

Wymień trzy skutki zjazdu gnieźnieńskiego:

 • Zdobycie pozycji wśród innych władców i państw
 • Zgoda na koronację polskiego władcy
 • Przyjaźń z cesarzem Ottonem III
 • Zgoda na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech nowych polskich biskupstw

Wyjaśnij, dlaczego Bolesławowi nadano przydomek „Chrobry”?

 • Otrzymał ten przydomek ze względu na swą waleczność, męstwo i odwagę

Kto był pierwszym królem Polski i kiedy został koronowany?

 • Bolesław Chrobry został pierwszym królem Polski w 1025 roku (wkrótce po koronacji zmarł)

Wyjaśnij pojęcia:

 • Patron, opiekun, osoba sprawująca opiekę nad czymś lub nad kimś, obrońca
 • Relikwie, szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te osoby miały związek w czasie życia, stanowiące przedmioty czci
 • Katedra, najważniejsza świątynia, główny kościół biskupstwa, przy katedrze jest siedziba biskupa