Polska Kazimierza Wielkiego [powtórka z historii, klasa IV]

Jak przedstawiała się sytuacja w państwie polskim w momencie przejęcia władzy przez Kazimierz III?

 • Państwo było wyniszczone wojnami
 • Część ziem nie uznawało władzy Kazimierza
 • Królewski skarbiec świecił pustkami

Kto i w który roku sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki?

 • W 1226 roku książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski zakon krzyżacki

W jakim celu Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski?

 • Krzyżacy – niemieccy rycerze zakonnicy mieli powstrzymać pruskie najazdy na ziemie polskie

Jaki obszar był zalążkiem państwa zakonu krzyżackiego?

 • Krzyżacy zamieszkali w nadanej im przez Konrada ziemi chełmińskiej
 • Po podboju Prusów na tych terenach stworzyli własne państwo
 • Na początku XIV wieku zagarnęli Pomorze Gdańskie i na krótki czas także Kujawy

Czy słusznie króla Kazimierza nazwano Wielkim? (podaj 3 argumenty)

 • Był doskonałym gospodarzem, zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną
 • Zlikwidował bandy rabusiów napadające na kupców
 • Zorganizował sprawne sądy
 • Wprowadził takie samo prawo na terenie całego państwa
 • Zbudował 50 zamków obronnych
 • 30 miast ogrodził obronnymi murami

Z czyjej inicjatywy i kiedy powstała Akademia Krakowska?

 • W 1364 roku założył ją Kazimierz Wielki
 • Był to pierwszy polski uniwersytet

Jakie znaczenie dla Polski miała uczta u Wierzynka?

 • Odbyła się w 1364 roku
 • Uczestniczyli w niej cesarz niemiecki, król Węgier, Danii i Cypru, wielu książąt
 • Goście zostali wspaniale ugoszczeni, dostali bogate upominki (złotą zastawę, na której jedli), uczestniczyli w turnieju rycerskim
 • Polska zyskała sławę jako kraj silny i bogaty, z którym trzeba się liczyć na arenie międzynarodowej

Wyjaśnij pojęcia:

 • Zakon krzyżacki, średniowieczny zakon rycerski, którego zadaniem była walka w obronie chrześcijaństwa i nawracanie wyznawców innych religii na wiarę chrześcijańską
 • Grosz krakowski, srebrny pieniądz z symbolem królewskiej korony i orłem, jako godłem Polski, wprowadzony dla usprawnienia handlu