Plan [synonimy]

  • Program.
  • Rozkład.
  • Porządek.
  • Projekt.
  • Zarys.
  • Preliminarz.
  • Harmonogram.
  • Kalendarz.
  • Zamiar.
  • Przewidywanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]