Zmniejszać [synonimy]

 • Ograniczać.
 • Ścieśniać.
 • Uszczuplać.
 • Zawężać.
 • Czynić mniejszym.
 • Obciąć.
 • Obniżyć poziom.
 • Ujmować.
 • Zniżyć.
 • Skrócić.
 • Skurczyć.
 • Osłabiać.
 • Ubywać.
 • Topnieć.
 • Maleć.
 • Karleć.
 • Topnieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]