Pluralizm składniowy

Wyróżniamy zdania pojedyncze, złożone i rozłożone.