Pociecha

Zginął na polu chwały i to było dla niego jedyna pociecha.